ده رمز موفقیت کارآفرینان از نظر خالق “هری پاتر” چیست؟

جی‌کی رولینگ زنی تنها و مطلقه بود که توانست با خلق رمان‌های هری‌پاتر یکی از ثروتمندترین نویسندگان جهان شود. او

ادامه